Can Roger

 

Ubicació Roger de Flor cantonada Rosselló, Barcelona
Entitat col·laboradora Associació Can Roger (Fundació Claror, Banc del temps, parròquia
Sagrada Família i altres)
Gestió Associació Can Roger
Tipologia del projecte Menjador social, art i hort.
Superfície 300 m2
Capacitat 15 parcel·les + 3 taules de cultiu
Any d’inici 2014
Observacions  http://assoccanroger.blogspot.com.es/