Què és un Hortsocial?

Què és un Hortsocial?

Transformem espais en desús en finques agrícoles professionals per donar oportunitats de formació, aprenentatge o lloc de treball a persones en situacions socials vulnerables.

Arribem a acords socials amb la propietat de la finca i amb entitats o institucions d’acció social, i produïm de forma agroecològica.

Cada Hort Social és diferent, perquè s’adapta a les necessitats socials que cobreix. Aquest és el nostre repte principal, i per assolir-lo treballem des d’una organització plural, diversa i participativa.

Per això, el nostre objectiu és que la producció vagi destinada fonamentalment a persones sòcies de la cooperativa.

Com treballem?

En col·laboració amb entitats socials del territori, públiques o privades (ajuntaments, fundacions, escoles, entitats del tercer sector). En funció de les necessitats de l’entitat podem realitzar alguna o vàries de les següents tasques:

Disseny agronòmic del projecte a càrrec de tècnics amb experiència en agricultura ecològica.

Disseny social participatiu: desenvolupem projectes a partir de les necessitats i la participació dels col·lectius beneficiaris.

Implantació de l’hort: realitzem la instal·lació i les obres necessàries per a posar en marxa el projecte.

Formació i assessorament: cursos, tallers i seguiment dels projectes segons les necessitats.

Gestió del projecte: ens podem implicar en la gestió oEl coordinació del dia a dia de les iniciatives d’agricultura social.